Poradnia Logopedyczna SYLABA 607533085 , Poradnia Psychologiczna BALANS 602527117
Centrum Terapeutyczne w Mogilanach
Kompleksowa diagnoza, profilaktyka i terapia.
Jesteśmy zespołem specjalistów z dziedziny psychologii, logopedii, pedagogiki
i neuroterapii, których celem nadrzędnym jest pomoc dzieciom i dorosłym w ich trudnościach i problemach rozwojowych, szkolnych i życiowych.
Gabinet Logopedyczny
Gabinet Logopedyczny oferuje szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych opartych
o tzw. NOWĄ LOGOPEDIĘ, która bazuje na najnowszych osiągnięciach naukowych dotyczących rozwoju mowy dziecka i rozumiana jest jako świadome
i systemowe oddziaływanie na wszystkie sfery poznawcze, a tym samym stymulację mowy, bądź jej terapie w razie wystąpienia wad wymowy. W zajęciach wykorzystuję METODĘ KRAKOWSKĄ®, która oparta jest na wczesnej nauce czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej. Metoda ta wspaniale stymuluje mowę dzieci niemówiących oraz wpływa na rozwój sfer psychofizycznych dzieci, aby przed rozpoczęciem nauki w klasie I osiągnęły pełną dojrzałość. Terapia w gabinecie logopedycznym wzbogacana jest o szereg form
i pomocy dydaktycznych, jak i logorytmikę.
Gabinet Psychologiczny
Gabinet psychologiczny zaprasza zarówno dzieci i młodzież oraz ich rodziców, jak i osoby dorosłe na konsultacje psychologiczne. Oferujemy szeroki zakres DIAGNOSTYKI (badania psychologiczne, testy, w razie potrzeby kończące się wydaniem opinii lub zaświadczeń dla różnych celów), jak też PORADNICTWO i WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, a także bogatą ofertę działań terapeutycznych : TERAPIĘ psychologiczną i neuropsychologiczną, ćwiczenia psycho-pedagogiczne, planowanie i koordynowanie indywidualnych programów neuroterapii EEG-Biofeedback oraz PSYCHOTERAPIĘ indywidualną i konsultacje rodzinne. Charakter pierwszej wizyty (czas trwania i ewentualne potrzebne informacje czy dokumenty) jest zawsze szczegółowo ustalany podczas rejestracji telefonicznej.


Gabinet Rozwoju Osobistego
Oferuje klasyczne jak i najnowsze techniki i strategie szeroko rozumianego rozwoju w tym; metody zarządzania czasem, techniki zarządzania stresem, metody mobilizacji twórczych sił umysłu, skuteczne metody motywacji do działania, techniki programowania neurolingwistycznego - jak wykorzystać emocje jako napęd do osiągania celów, ale też inne sposoby dochodzenia do zrozumienia samego siebie jak uważność w byciu TU i TERAZ, odkrywanie własnego ja przez medytację i samoobserwację, nabywanie nowych umiejętności radzenia sobie z trudnościami, trening otwartej komunikacji interpersonalnej czy korygowanie nieskutecznych zachowań.
Gabinet Biofeedback
Nowa metoda medyczno- psychologiczna umożliwiająca optymalizację pracy mózgu. Obecnie wykorzystywana do wspomagania leczenia w ośrodkach rehabilitacyjnych, klinikach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych- cieszy się dużym uznaniem w Polsce. Jest oficjalną metodą leczenia wpisaną do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych. Biofeedback to terapia oparta na metodzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, prowadzona jest
z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, która na bieżąco monitoruje parametry neurofizjologiczne trenowanej osoby.
"Jeśli zaufamy tylko naszym racjonalnym i naukowym wzorcom, bez spróbowania otwarcia nowych dróg, pozbawimy się tej prawdziwej, krytycznej zdolności do zmian, która jest koniecznym warunkiem terapii" - Tony Laine