Poradnia Logopedyczna SYLABA 607533085 , Poradnia Psychologiczna BALANS 602527117
Dzieci

Problemy, z którymi zapraszamy do naszego gabinetu psychologicznego :

Jeśli podejrzewasz u Swojego Dziecka następujące trudności lub zaburzenia – zgłoś się, przeprowadzimy szczegółową diagnozę,

Jeśli już stwierdzono u Twojego Dziecka poniższe zaburzenia – zapraszamy w celu otrzymania wskazówek do pracy lub objęcia pomocą terapeutyczną:

Hydrangeas

1. Dzieci w wieku szkolnym :

– ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej,

– zaburzenia koncentracji uwagi,

– dysleksja rozwojowa (trudności w nauce czytania lub w czytaniu ze zrozumieniem, trudności w nauce pisania, błędy w pisowni),

– trudności w matematyce (dyskalkulia),

– ogólnie słabe wyniki w nauce, trudności w uczeniu się,

– problemy z zapamiętywaniem,

– nieśmiałość, wycofanie,

– trudności w kontaktach z rówieśnikami,

– lęki,

– wybuchowość, agresywność,

– niska samoocena, brak wiary w siebie,

– słaba motywacja do nauki i innych aktywności,

– odmowa chodzenia do szkoły („fobia szkolna”),

– przewlekłe choroby i ich wpływ na naukę szkolną (padaczka, cukrzyca, astma, alergia),

– trudności z mówieniem, wypowiadaniem się, w tym mutyzm wybiórczy,

– tiki.

 

2.  Dzieci w wieku przedszkolnym :

– wątpliwości dotyczące gotowości do podjęcia nauki szkolnej,

– niska sprawność manualna i graficzna,

– trudności z mówieniem i rozumieniem mowy,

– nadmierna ruchliwość, pobudliwość,

– lęki,

– moczenie nocne,

– trudności z aklimatyzacją w przedszkolu,

– trudności z „treningiem czystości” (pozbycie się pieluchy, problemy z wypróżnianiem),

– zazdrość o młodsze rodzeństwo.

 

3.  Dzieci najmłodsze ( w wieku od 0 do 3 lat) :

– opóźnienia w rozwoju (zarówno psychologicznym jak i ruchowym),

– problemy wychowawcze, emocje dziecka (w tym „bunt dwulatka”),

– trudności dotyczące czynności fizjologicznych,

– problemy z karmieniem i jedzeniem,

– kłopoty z zasypianiem, usypianiem.

 

Formy pracy z dziećmi :

bezpośrednie – badania psychologiczne (testy, obserwacje, rozmowy, zabawy), terapia psychologiczna i psychoterapia (w zaburzeniach emocji, zachowania, lękowych), terapia psychopedagogiczna (w trudnościach dyslektycznych), terapia neuropsychologiczna (w zaburzeniach uwagi, pamięci, spostrzegania, koordynacji zmysłowo-ruchowej)

pośrednie – wskazówki dla rodziców, wsparcie i poradnictwo w trudnościach wychowawczych, zalecenia do pracy z dzieckiem i ćwiczeń wykonywanych w domu.

 

Pierwsza konsultacja często odbywa się z samym rodzicem lub rodzicami (zwłaszcza w przypadku dzieci młodszych) – szczegóły zawsze ustalane są indywidualnie w trakcie rejestracji telefonicznej.

Zapraszamy do kontaktu : +48 602-527-117.

 

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY Z DZIEĆMI :

Magdalena Lorenc, Barbara Kulac, Katarzyna Budyś, Paulina Bucka, Małgorzata Godzik.