Poradnia Logopedyczna SYLABA 607533085 , Poradnia Psychologiczna BALANS 602527117
mgr Aneta Sechman
pedagog-terapeuta, neuroterapeuta II stopnia, logopeda
img_4896

Nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny, neuroterapeuta. Absolwentka filologii romańskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej z zakresu Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna uzyskując kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Posiada certyfikat II stopnia uprawniający do prowadzenia treningów Biofeedback EEG i GSR.

W Centrum Terapeutycznym prowadzi gabinet terapii pedagogicznej, który oferuje zajęcia dla dzieci starszych i młodzieży przejawiającejspecyficzne trudności w nauce. W swojej pracy, wykorzystuje różnorakie środki pedagogiczne (dydaktyczne i wychowawcze), które mają na celu spowodowanie określonych zmian w zakresie strefy poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Pracuje z dzieckiem:

  • nieśmiałym, zahamowanym, nadpobudliwym,
  • z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz ze zdiagnozowaną dysleksją, dysortografią, dyskalkulią,
  • z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi.

Ponadto:

  • prowadzi terapię procesów poznawczych (pamięci i koncentracji, myślenia, analizy i syntezy wzrokowej),
  • pomaga usprawniać nawiązywanie kontaktów społecznych i komunikację.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie w przyjaznej atmosferze.

 

E-mail: ———–
Telefon: 692 641 510