Poradnia Logopedyczna SYLABA 607533085 , Poradnia Psychologiczna BALANS 602527117
Młodzież

Okres dorastania może obfitować w różnorodne trudności odczuwane zarówno przez młodego człowieka, jak i nastręczające problemów i trosk jego rodzicom.

Większość z tych trudności ma charakter rozwojowy (czyli przemija i związana jest z burzliwymi w tym czasie przemianami fizycznymi, hormonalnymi, psychicznymi, jak i ważnymi życiowymi wyzwaniami : zmiany szkół, wybór drogi życiowej, wybór zawodu, stawanie się kobietą/mężczyzna w sensie społecznym, rozwój emocjonalny i zainteresowań seksualnych), ale aby nadmierne lub zbyt długie przeżywanie tych naturalnych trudności nie przysporzyło skutków ubocznych, negatywnych dla rozwoju osobowości, kompetencji społecznych i zachowań młodego człowieka, często potrzebna bywa pomoc psychologa.

Pomoc ta może być bezpośrednia (praca z samym młodym człowiekiem) lub pośrednia (poprzez porady i wsparcie dla rodziców).

Desert

Najczęstsze trudności dotyczące młodzieży, wymagające konsultacji z psychologiem :

– odmowa chodzenia do szkoły („fobia szkolna”),

– nasilona nieśmiałość w kontaktach społecznych,

– trudności w kontaktach z rówieśnikami,

– obniżony nastrój, smutek, brak motywacji, zamknięcie się w sobie,

– agresywność, wybuchowość, nadmierna pobudliwość, ciągła drażliwość,

– problemy ze skupieniem (z koncentracją uwagi), kłopoty z zapamiętywaniem,

– trudności w radzeniu sobie ze stresem (szczególnie tym szkolnym),

– słabe wyniki w nauce przy dużej ambicji i sporej ilości czasu poświęcanego na uczenie się,

– nadmierne przeżywanie bądź nieakceptowanie zmian zachodzących w dojrzewającym organizmie,

– niska samoocena, brak wiary w siebie,

– zaburzenia snu (problemy z zasypianiem, budzenie się w nocy),

– zaburzenia jedzenia (głodzenie się, bardzo słaby apetyt, objadanie się),

– problem nieakceptowania swojego stanu i ograniczeń przez dzieci niepełnosprawne bądź przewlekle chorujące.

 

Zapraszamy do kontaktu : +48 602-527-117.

 

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY Z MŁODZIEŻĄ :

Magdalena Lorenc, Daria Lamch, Barbara Kulac, Małgorzata Godzik, Jarosław Zamorski.