Poradnia Logopedyczna SYLABA 607533085 , Poradnia Psychologiczna BALANS 602527117
Nasz sposób pracy w neuroterapii

EEG-BIOFEEDBACK

Naszym atutem jest indywidualny dobór protokołów treningowych (szczegółowych parametrów trenowania) na podstawie nie tylko niezbędnego EEG, ale także pomiarów QEEG i badań neuropsychologicznych. Nie realizujemy tzw. treningu podstawowego (takiego samego dla wszystkich ćwiczących), jak ma to miejsce w wielu innych gabinetach, ale zawsze indywidualnie dobieramy treningi („są szyte na miarę”),  co pozwala uzyskać dużo lepsze efekty przy mniejszej ilości sesji.

logo_min

Badania naukowe dowodzą, że biofeedback jest skuteczny w terapii wielu zaburzeń somatycznych i psychicznych u dorosłych oraz w zaburzeniach rozwoju psychologicznego u dzieci, takich jak :

 • ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi,
 • ADD, czyli syndrom deficytu uwagi („zaburzenia koncentracji”),
 • zaburzenia dyslektyczne (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia),
 • problemy w zapamiętywaniu i słaba efektywność uczenia się,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia lękowe i fobie,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • nadmierna wstydliwość i trema,
 • niska odporność na stres,
 • migreny,
 • jąkanie,
 • obniżenie nastroju,
 • zespół chronicznego zmęczenia,
 • moczenie nocne,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (niedokształcenie mowy),
 • tiki, w tym zespół Tourette’a
 • padaczka.

W niektórych z nich EEG-Biofeedback może pełnić kluczową, wiodącą rolę-jako główna metoda terapeutyczna, w niektórych zaś jest stosowany wspomagająco, wraz z innymi metodami terapeutycznymi.

W naszym Centrum planowanie indywidualnie dobranych treningów, jak i monitorowanie efektów w trakcie trwania terapii jest zawsze zespołowe (przy analizowaniu wyników pacjenta współpracuje kilku doświadczonych neuroterapetów, a także psycholog), wykonywane są dodatkowe badania neuropsychologiczne, a w razie potrzeby – kiedy potrzebna jest także lekarska konsultacja lub np. konieczne jest równoległe przyjmowanie leków- współpracujemy ze specjalistami: neurologiem, neurologiem dziecięcym, psychiatrą dziecięcym. 

Naszym atutem jest indywidualny dobór protokołów treningowych (szczegółowych parametrów trenowania) na podstawie nie tylko niezbędnego EEG, ale także pomiarów QEEG i badań neuropsychologicznych, co pozwala uzyskać dużo lepsze efekty, często przy mniejszej ilości sesji.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W celu umówienia się po raz pierwszy – na kwalifikację do neuroterapii – prosimy o kontakt z mgr Magdaleną Lorenc.

tel. 602 – 527 – 117 :  EEG-BIOFEEDBACK – pierwsza wizyta (dzieci i dorośli).

Konsultacja ma na celu ustalenie czy w ogóle rozpoczynać neuroterapię u danej osoby i ew. opracowanie indywidualnego planu treningów. 

———————————————–