Poradnia Logopedyczna SYLABA 607533085 , Poradnia Psychologiczna BALANS 602527117
Nasza oferta – logopedia

Diagnoza

 • Badanie funkcji mózgu warunkujących nabywanie języka
 • Badanie wymowy
 • Badanie lateralizacji (dominacji stronnej)

Wczesna interwencja logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

 • alalia
 • dyslalia

Terapia wad wymowy

 • rotacyzm ( nieprawidłowa realizacja głoski r)
 • sygmatyzm (seplenienie)
 • bezdźwięczność (zastępowanie głosek dźwięcznych – bezdźwięcznymi)
 • rynolalia (nosowanie)
 • i inne

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

 • zespół Aspergera
 • autyzm
 • oligofazja (mowa dzieci upośledzonych umysłowo, np.
  z Zespołem Downa)
 • niedosłuch (dzieci aparatowane i implantowane)
 • dysartria

Stymulacja ogólnorozwojowa

 • ćwiczenia operacji myślowych
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej , słuchowej
 • logorytmika
 • wczesna nauka czytania metodą prof. Jagody Cieszyńskiej od 2,5 roku życia

Muzykoterapia i logorytmika

Profilaktyka i terapia dysleksji

 • ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania oparte na wczesnej nauce czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej

Terapia zaburzeń mowy
i wad wymowy dzieci starszych i dorosłych