Poradnia Logopedyczna SYLABA 607533085 , Poradnia Psychologiczna BALANS 602527117
Wczesna nauka czytania

_MG_9897Wczesna nauka czytania

Proponuję Państwu wspaniałą metodę formowania intelektu dziecka,          a także kształtowania systemu językowego tj. wczesną naukę czytania. Jestem uczennicą autorki metody i z wielkim powodzeniem wprowadzam ją od wielu lat w zajęciach z dziećmi przedszkolnymi. Metoda oparta jest na sylabie.

Metodę wczesnej nauki czytania opracowała Jagoda Cieszyńska, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Została ona stworzona dla dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Dzięki specjalnym strategiom można malucha nauczyć czytać metodą sprawdzoną w praktyce i opartą o najnowsze badania neuropsychologiczne. Jej skuteczność potwierdziły zajęcia z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: niedosłuch, głuchota, zagrożenie dysleksją, obniżenie sprawności intelektualnej i komunikacji językowej. Można więc mieć pewność, każde zdrowe dziecko uczące się czytać tą metodą nauczy się tej niezmiernie ważnej w życiu umiejętności zanim pójdzie do szkoły.

Dlaczego należy rozpocząć naukę czytania jak najwcześniej?

Najlepszy czas na poznanie kodu pisanego przypada na sam początek wieku przedszkolnego. Wczesna nauka czytania wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, koniecznej do prawidłowego rozwoju mowy. Badania neuropsychologów dowiodły, że wszechstronna stymulacja językowa, a przede wszystkim nauka czytania i pisania, może sprzyjać kształtowaniu się dominacji lewej półkuli w procesach komunikacji językowej. Jest to warunek szybkiego czytania ze zrozumieniem, a w efekcie szybkiego uczenia się.

W trakcie nauki czytania niezbędne są ćwiczenia ogólnorozwojowe, które tę naukę wspomagają i pomagają ustalać prawidłowy kierunek pisania i czytania (w naszej kulturze od lewej do prawej). Przygotowanie do czytania obejmuje również ćwiczenia z zakresu stymulacji: dużej i małej motoryki, analizy i syntezy wzrokowej, szeregowania, kategoryzowania, ćwiczenia pamięci symultanicznej (prawopółkulowej) i sekwencyjnej (lewopółkulowej).

We współczesnym świecie rodzice chcą, aby ich dzieci uczyły się od najmłodszych lat języków obcych. Wiadomo już z badań psycholingwistów, że by dziecko mogło uczyć się efektywnie języka obcego musi opanować swój język macierzysty w formie mówionej i pisanej. Zatem uczeń klasy I może uczyć się skutecznie np. j. angielskiego, pod warunkiem opanowania języka ojczystego                          w zakresie: prawidłowej wymowy wszystkich głosek, znajomości gramatyki i umiejętności czytania i pisania.

Metoda proponowana przez J. Cieszyńską daje szanse dla dzieci zagrożonych dysleksją na odkrycie, że można czytać bez wysiłku.