Skip links

Wczesna nauka czytania

Wczesna Nauka Czytania Mogilany

Nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej

Najlepszy czas na poznanie kodu pisanego przypada na sam początek wieku przedszkolnego. Wczesna nauka czytania wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, koniecznej do prawidłowego rozwoju mowy. Badania neuropsychologów dowiodły, że wszechstronna stymulacja językowa, a przede wszystkim nauka czytania i pisania, może sprzyjać kształtowaniu się dominacji lewej półkuli w procesach komunikacji językowej. Jest to warunek szybkiego czytania ze zrozumieniem, a w efekcie szybkiego uczenia się.

W trakcie nauki czytania niezbędne są ćwiczenia ogólnorozwojowe, które tę naukę wspomagają i pomagają ustalać prawidłowy kierunek pisania i czytania (w naszej kulturze od lewej do prawej). Przygotowanie do czytania obejmuje również ćwiczenia z zakresu stymulacji: dużej i małej motoryki, analizy i syntezy wzrokowej, szeregowania, kategoryzowania, ćwiczenia pamięci symultanicznej (prawopółkulowej) i sekwencyjnej (lewopółkulowej).

Metoda proponowana przez J. Cieszyńską daje szanse dla dzieci zagrożonych dysleksją na odkrycie, że można czytać bez wysiłku.

Chcesz umówić wizytę?

Aby ustalić dogodny termin spotkania – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na niej wyrażasz na to zgodę.