Skip links

Regulamin

1. Uczestnictwo w terapii logopedycznej wymaga osobistego lub telefonicznego zgłoszenia.

2. Spotkanie diagnostyczne może trwać do 2 godzin, odbywa się w obecności rodzica i obejmuje: wywiad z rodzicem i badanie procesów psychofizycznych warunkujących rozwój mowy.

3. Zajęcia terapii logopedycznej, odbywające się w gabinecie, trwają (w zależności od ustaleń) 30 min, 45 min lub 60 min. Ostatnie 5 min przeznaczone jest na rozmowę z rodzicem/opiekunem.

4. Terapia logopedyczna zaczyna się punktualnie o wyznaczonej porze.

5. Spóźnienie powoduje skrócenie trwania zajęć bez zmiany opłaty za nie.

6. W cenie prowadzonych zajęć wliczone są materiały, wskazówki do efektywnej pracy w domu i porady dla rodziców.

7. Opłaty za usługi logopedyczne pobierane są według cennika zamieszczonego na stronie www.sylaba.eu.

8. Opłaty za terapię logopedyczną dokonuje się każdorazowo po zajęciach u prowadzącego. Należność za każde zaplanowane spotkanie obejmuje zarówno usługę prowadzenia terapii jak i przygotowania całego procesu terapeutycznego oraz rezerwację miejsca na liście pacjentów w przypadku niezgłoszenia się pacjenta.

9. O nieprzybyciu na umówione spotkanie należy poinformować prowadzącego do godziny 18.00 dnia poprzedzającego spotkanie. Po godzinie 18.00 pacjent ponosi 50% kosztów zajęć. Brak zgłoszenia skutkuje koniecznością dokonania pełnej opłaty na najbliższym spotkaniu.

10. W terapii logopedycznej mogą brać udział jedynie zdrowe dzieci (bez oznak przeziębienia).

11. Terapeuta ma prawo poprosić rodziców/opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.

12. W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz codzienna, systematyczna praca z dzieckiem w domu według zaleceń logopedy.

13. Rodzic, na prośbę terapeuty winien okazać informacje na temat zdrowia dziecka, udostępnić dokumentacje medyczną, jeśli jest ona istotna z uwagi na działania terapeutyczne ( orzeczenia, opinie psychologiczne, badania np. EEG, itp.)

14. Pacjent ma prawo zrezygnować z terapii na każdym etapie jej trwania.

15. Terapeuta ma prawo zrezygnować z prowadzenia terapii z pacjentem w przypadku niestosowania się pacjenta do zaleceń lub częstych nieobecności, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na niej wyrażasz na to zgodę.