Skip links

Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Terapia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym stymulująca i usprawniająca pracę dzieci i młodzieży:

z trudnościami w nauce czytania i pisania, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz zagrożonymi dysleksją,

z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,

z trudnościami z pamięcią, koncentracją uwagi,

z zaburzeniami integracji sensorycznej,

z problemami dotyczącymi lateralizacji,

przejawiających nieharmonijny rozwój,

mających obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych,

przejawiających trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Chcesz umówić wizytę?

Aby ustalić dogodny termin spotkania – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na niej wyrażasz na to zgodę.